top of page

Nyhet: Klassen Nærvær med Sigrid

Vi ønsker Sigrid velkommen tilbake med en fast klasse i uka!


Sigrid har vært på Zenit siden 2001, og underviste yoga fra 2005-2017. Mange vil kjenne henne fra klasser som slow flow, yoga nybegynner, yoga videre og myk flyt på Zenit fra tidligere år. Nå formidler hun utforskende bevegelse og oppmerksomt nærvær. Som fasilitator er Sigrid opptatt av kroppsliggjøring, tilpasset aktivitet og traumebevissthet, samt å gi nok rom til stillhet og undring.


Hun er utdannet regligionsviter og rådgiver, og er interessert i emergente prosesser, naturkontakt og eksistensielle spørsmål i klima-og naturkrisas tid. Sigrid er konsulent ved Zenit og bistår med admin, grafisk profil og nettside. Hun er også lærer ved ZYL200 hvor hun underviser i blant annet moderne yogahistorie, motivasjonsteorier, det å holde rom, samt utforskende bevegelse.


Ellers forsøker hun å ha fokus på dyrkning og sanking av spiselige vekster, hvile og sosial rettferdighet.


 


Denne høsten underviser Sigrid en fast klasse på timeplanen; Nærvær på torsdager kl 16.00


NÆRVÆR: Denne klassen vektlegger utforskende bevegelse og oppmerksomt nærvær (mindfulness) i og gjennom kroppen.


Vi benytter oss av øvelser fra en rekke somatiske tradisjoner* og også improvisasjon, alt for å øke kapasiteten til indre og ytre sansing og følelsen av å være tilstede i egen kropp. (*Mindfulness, Feldenkrais, Hanna somatics, body-mind centering, m.fl., embodiment- og kognisjonsforskning, yoga, dans, smerte- og traumeterapifeltet og sosial rettferdighetsfeltet.)


Vi utforsker blant annet bevegelseskontraster (som tung & lett, rask & langsom, slitsomt & enkelt, aktivitet & pauser) og det å initiere bevegelse fra ulike deler av kroppen, samt mellomrom, overganger, pust og hvile.


Klassen tar utgangspunkt i at rolig bevegelse fremmer økt bevissthet og at variert bevegelse fremmer læring og resiliens. Den motoriske hjernebarken som står for muskelbevegelsene i de forskjellige delene av kroppen trenger tid til å prossessere og inkorporere bevegelsesmønstre.


I klassen vektlegges egen opplevelse, og det å legge merke til fysiske fornemmelser og sanseopplevelser fra bevegelsene, noe som gir hjernen en tydeligere feedback for å lære og kroppsliggjøre (embody). Å forankre oss i kroppen og våre levde opplevelser gjennom kroppen, inkludert nervesystemet, emosjoner og tanker, gjør oss også i stand til å relatere oss bedre til andre og til verden rundt oss.
Passer for deg som er interessert i å utvide og utforske bevegelsesrepertoaret ditt og fordype oppmerksomhetspraksis. Supplerer yogapraksis og annen trening men står også alene som en oppmerksomhetspraksis.

Hva ser somatisk utforskende bevegelse ut som?


Se en kort snutt med Sigrid under her (NB, hastigheten er satt opp på dette klippet):Oftest rolige bevegelser med kroppen. Det er ikke endelige stillinger vi skal inn i eller mestre, eller makse vår kapasitet på, men heller mer som sekvenser med bevegelser satt sammen som vi kan gjenta flere ganger.


Mye er gjerne liggende nede på gulvet, men også sittende, stående, bevegelse i hele rommet. Vi binder oss ikke til matta, men kan benytte både pledd og bare gulvet og eventuelt annet utstyr som kan hjelpe oss med å utforske bevegelse.


Vi veksler mellom større og mindre bevegelser, bevegelser med hele kroppen eller fokus på enkeltdeler. En tråd gjennom alt er oppmerksomt nærvær i og gjennom kroppen. Vi inkluderer også hvile i ulike former, fokus på pusten og ulike meditasjons-og mindfulnessteknikker fundamentert i kroppen.

Comments


bottom of page