top of page

FORDYPNINGER OG UTDANNINGER PÅ ZENIT

Innhold og samlinger

Zenit yogautdannig 

BESKRIVELSE AV INNHOLD OG SAMLINGER FOR FORDYPNINGSMODUL OG LÆRERMODUL
100 + 100 TIMER

FORDYPNINGSMODUL 100 TIMER 

SAMLING 1: Røtter: yogaens tradisjoner

Denne samlingen er en spennende reise gjennom yogaens historie og filosofi. Vi gjør gode praksiser med grunnleggende posisjoner (asanas), avspenning og pust (pranayama). Du lærer hvordan posisjonene utføres, og hvorfor. Du vil lære solhilsen, stående og core posisjoner i yoga. Du vil også lære dyp avspenning og yoga nidra. Du vil få innsikt i forskjellen mellom dynamisk og rolig yogapraksis, og de ulike stilenes røtter i yogatradisjonen.

 

SAMLING 2: Subtil kropp, pust og energi Online

Denne samlingen vil gi deg en innføring i vitale prinsipper som er viktig i yogapraksisen. Du vil lære teorier om den subtile kroppen, pustens rolle og bruk av ulike teknikker, som bandhas og meditasjon, for å øke energi og vitalitet. Du vil også lære stillinger som innebærer balanse, bakoverbøyninger, sittende og liggende posisjoner og ulike pusteteknikker. Vi vil kombinere dynamiske yogapraksiser, som ashtanga og vinyasa, med restorativ praksis.

 

SAMLING 3: Kroppens struktur, bevegelse, helse og yogiske prinsipper

Denne samlingen vil gi deg en god innføring i anatomi og bevegelsesvitenskap som er relevant for yogapraksisen. Du vil lære om ulike systemer i kroppen og hvordan de påvirkes av yoga, og spesielt om pustens anatomi. 

Du vil også lære om ulike renseteknikker  (kriyas) som holder kroppen vital. I yogapraksisen kommer vi til å vektlegge mer dynamiske praksiser, basert på asthanga og vinyasa. Du vil du øve deg på fremoverbøy, hofteåpnere og inversjoner. Du vil også lære yogisk massasje når vi ligger shavasana (avspenning).

SAMLING 4: Meditasjon og mindfulness

Denne samlingen er viet mindfulness og meditasjon som transformative verktøy, i tillegg til asanas for roligere yogapraksiser. Du vil lære hvordan du kan integrere mindfulness i yogapraksisen din og livet ellers. Du vil også bli guidet gjennom meditasjon, bodyscan og yinyoga.

LÆRERMODUL 100 TIMER

SAMLING 5: Kunsten å undervise yoga

I denne samlingen beveger oss over til lærerrollen. Hvordan kan du presentere yogiske konsepter til en nybegynnergruppe? Hvordan kan du lage gode yogasekvenser og organisere yogaklassen? Vi øver på undervisning i solhilsen, stående posisjoner og posisjoner som utfordrer core/kjernemuskulatur. Vi øver også på undervise grunnleggende pust, ujjayi og utvalgte meditasjonsteknikker. Vi vil også øve på å bruke yogisk filosofi i en yogaklasse.  

SAMLING 6: Teknikker og tilrettelegginger i yogaundervisningen

Denne samlingen handler om hvordan du kan tilpasse yoga til individuelle behov. Hvordan kan du tilrettelegge praksisen til gravide, eller eldre? Hva er den restorative yogaens rolle i individuell tilpasning? 

Vi øver oss på å undervise i balansestillinger, bakoverbøyninger, sittende og liggende posisjoner, fremoverbøyninger og hofteåpnere og inversjoner - både for dynamiske praksiser og restorative behov og tilpasninger. Vi øver også på å undervise pusteteknikker som kapalabhati, bhastrika, nadi-shodhana og utvalgte meditasjoner. Vi øver oss på å bygge yogasekvenser, og du lærer hvordan vi kan bruke utstyr i undervisningen for å tilpasse individuelle behov.

 

SAMLING 7: Yoga for det moderne mennesket

Dette er en annerledes helg med fokus på inspirasjon og glød. Vi utforsker yoga fra ulike retninger og teknikker, og ser på moderne praksiser, som Wim Hoff og kaldbading, poweryoga, hot yoga, uteyoga i parken og andre overraskelser. Vi utforsker mobilitet og hvordan ulike yogastiler bidrar til god helse, både fysisk og mentalt. Helgen er full av inspirasjon og verktøy som du kan ta med deg i undervisningen din.

 

SAMLING 8: Å tre inn i rollen som lærer 

I denne samlingen ser vi på ulike roller: er du lærer, veileder eller instruktør? Dette er en samling over fire dager med daglig praksis, kriyas og praktisk filosofi i hverdagen. Vi øver oss på praktisk og teoretisk undervisning og oppsummerer pensum. 

Siste dagen av samlingen er eksamen som består av en skriftlig og muntlig del, samt undervisning.

QA: Spørsmål og svar mellom hver samling

Mellom hver samling inviteres dere til en times nettmøte med lærerne for spørsmål og svar.

Dagsrytme alle samlinger

08:00 - 09:30: Yogapraksis

09:30 - 10:00: Pause og frokost

10:00 - 12:00: Teori

12:00 - 13:00: Lunsj

13:00 - 14:00: Yogapraksis 

14:00 - 14:30: Pause

14:30 - 16:00: Yogateori 

22728889_1631783953538520_2570655064268096410_n (1).jpg
Pensum 

Obligatorisk pensum 

  • Yoga Sutra av Patanjali. Anbefalt versjon: Desikachar i The Heart of Yoga

  • Bhagavad Gita. Anbefalt versjon av Christian Ims

  • Desikachar: The heart of yoga (utdrag)

  • Kaminoff, Lesley (2015). Yoga anatomi

  • Stephens, Mark (2010). Teaching Yoga. Essential Foundations and Techniques

  • Johansen, Viggo: Stille vitne

 

Anbefalt pensum

  • Chodron, Prema: How to meditate

 

Kompendium:

  • Online materialer som du får tilgang til underveis

Vi er her for deg

Om du har noen spørsmål vedrørende denne utdanningen kan du alltid ta direkte kontakt med oss på Zenit Yoga. Send oss gjerne en e-post på hei@zenityoga.no
 

bottom of page