8 MND / 6 FYSISKE SAMLINGER + FLERE ONLINE TREFF
HØSTEN 2021 - VÅREN 2022

ZYL200: GRUNNLEGGENDE YOGALÆRERUTDANNING

Oppstart
november
2021

En utdanning som yogalærer kan være meningsfylt og lærerik både for de som har ambisjoner om å undervise i yoga, og for dedikerte elever som ønsker å fordype sin praksis og kunnskap om yoga.

Denne utdanningen vil gi grundig kunnskap og erfaring i ulike yogatradisjoner og yogastiler, innføring i yogaens grunnleggende prinsipper, filosofi og historiske utvikling. Du vil lære teori og anatomi rundt de ulike yogaposisjonene, hvordan komponere og undervise en god yogaklasse, praktisk undervisningstrening og verbale og fysiske justeringer i yogaposisjonene.

Målet med denne lærerutdanningen er å gi deg den kompetansen du trenger for å undervise yoga. Vi fokuserer både på teoretiske, praktiske, etiske og pedagogiske aspekter ved yogaundervisning.

Lærerutdanningen har sine røtter i klassisk yoga og hatha yoga, og vi henter inspirasjon fra flere yogatradisjoner, samt fra nyere, mer utforskende bevegelsespraksiser. I tillegg til dette vil utdanningen gi innføring i ulike meditasjonsteknikker og tradisjoner, med vekt på mindfulness.

Zenit Yogas grunnleggende yogalærerutdanning (ZYL 200) er godkjent av Yoga Alliance og er på totalt 200 timer, hvorav 180 timer er i kontakt med lærere og minst 20 timer er selvstudier (oppgaver og praksis). Utdanningen avsluttes med innlevering av eksamensmappe og praktisk eksamen.