FORDYPNINGER OG UTDANNELSER PÅ ZENIT

Gå i dybden.

Vi holder jevnlig en rekke fordypninger, retreater og utdannelser på Zenit.

Her kan du lese mer om dem.

1 ÅR / 4 MODULER 

HØSTEN 2020 - HØSTEN 2021

FORDYPNING I MINDFULNESS

Vi inviterer til å gå dypere enn prestasjon og anstrengelse – til det innerste i mennesket, hvor ”være” er et sterkere ord enn ”gjøre.”

 

I denne ett-årige fordypningen i mindfulness går vi til kjernen – til de fire fundamentene i mindfulness. Disse fire fundamentene utgjør også de fire modulene denne fordypningen består av.

MODUL 1: MINDFULNESS PÅ KROPP, 26.-29. NOVEMBER 2020

MODUL 2: MINDFULNESS PÅ FØLELSER, 11.-14. FEBRUAR 2021

MODUL 3: MINDFULNESS PÅ SINNET, 20.-23. MAI 2021

MODUL 4: MINDFULNESS PÅ VIRKELIGHETENS NATUR, 2.-5. SEPTEMBER 2021

 

Samlingene vil bestå av teori og samtaler rundt de fire fundamentene i mindfulness,  praksis av en rekke mindfulnessøvelser, kroppslig forankring med yoga, samt fokus på hvordan dette kan benyttes i egen hverdag.

Du kan delta ved fysisk oppmøte, eller du kan delta over nett.

Hovedlærer på denne fordypningen er Viggo Johansen. Lærere fra Zenit Yoga vil stå for yogapraksis og administrative oppgaver. 

Les alt om fordypningen i kursbeskrivelsen under (pdf).

 

2 FORMAT, 1 ÅR ELLER INTENSIV

ZYL300 / TTC300: AVANSERT YOGALÆRERUTDANNING

Målet med denne lærerutdannelsen er å gå forbi den grunnleggende kompetansen i yogapraksis og undervisning, og å gi utdypende erfaring og kunnskap i personlig yogapraksis, yogaundervisning og individuell coaching.

En viderekommen utdannelse som yogalærer passer veldig bra for de som vil ta sin personlig yogapraksis og forståelse til et dypere nivå, samt utvikle seg videre i retning av å bli en kunnskapsrik, autentisk og kreativ yogalærer. Gjennom en ettårig utdanning og retreat, du vil få anledning til å fordype deg i autentisk yogapraksis samt få nyansert innsikt i viktige og anvendbare områder i dagens yogabruk.

 

Yogakunnskap kan brukes i mange sammenhenger og kan være en berikende komponent som ofte kan endre kurs i ens personlige og profesjonelle utvikling enten som yogalærer eller i andre profesjoner hvor en er i en veilederrolle for grupper eller individer.

En avansert lærerutdanning vil utforske din etablerte praksis og å bringe deg videre fra der du befinner deg. Viktige komponenter i denne utdanningen er komparativ tilnærming til yogiske tekster, filosofier og yogastiler (vinyasa, ashtanga, restorativ, hatha, yin, o.l), ivaretakelse av et autentisk yogisk budskap samt omfavning av moderne yogaforskning og anvendelsesområder. Prosessen innebærer proaktiv læring ved deltakelse, intensiv retreat opplevelse, og kontinuerlig praksis og oppfølging.

Vi tilbyr to varianter av vår avanserte lærerutdanning:

1 - (Les mer under) Zenit Yoga lærerutdanning (ZYL300) er på totalt 300 timer. 50% av utdanningen vil skje online, og 50 % i form av seminar og retreat. Holdes i hovedsak på norsk med base på Zenit. Start: Sept 2021

2 - TTC300 er en internasjonal intensiv utdanning og består av 8 dager online (i eget tempo), samt 14 dagers retreat i Kroatia July 2021. Holdes på engelsk. Les mer her. 

 

1 ÅR / 9 SAMLINGER

VÅREN 2020 - VÅREN 2021

ZYL200: GRUNNLEGGENDE YOGALÆRERUTDANNING

Oppstart

annonseres

snart!

En utdanning som yogalærer kan være meningsfylt og lærerik både for de som har ambisjoner om å undervise i yoga, og for dedikerte elever som ønsker å fordype sin praksis og kunnskap om yoga.

Denne utdanningen vil gi grundig kunnskap og erfaring i ulike yogatradisjoner og yogastiler, innføring i yogaens grunnleggende prinsipper, filosofi og historiske utvikling. Du vil lære teori og anatomi rundt de ulike yogaposisjonene, hvordan komponere og undervise en god yogaklasse, praktisk undervisningstrening og verbale og fysiske justeringer i yogaposisjonene.

Målet med denne lærerutdanningen er å gi deg den kompetansen du trenger for å undervise yoga. Vi fokuserer både på teoretiske, praktiske, etiske og pedagogiske aspekter ved yogaundervisning.

Lærerutdanningen har sine røtter i klassisk yoga og hatha yoga, og vi henter inspirasjon fra flere yogatradisjoner, samt fra nyere, mer utforskende bevegelsespraksiser. I tillegg til dette vil utdanningen gi innføring i ulike meditasjonsteknikker og tradisjoner, med vekt på mindfulness.

Denne runden av ZYL består av en 100 timers fordypning (åpen for alle som ønsker å fordype seg i yoga), etterfulgt av 100 timer yogafaglig didaktikk og undervisningspraksis.

Zenit Yogas grunnleggende yogalærerutdanning (ZYL 200) er godkjent av Yoga Alliance og er på totalt 200 timer, hvorav 180 timer er i kontakt med lærere og minst 20 timer er selvstudier (oppgaver og praksis). Utdanningen avsluttes med innlevering av eksamensmappe og praktisk eksamen.

Under finner du infoheftet om utdanningen som gikk 2019-2020.

Mye vil være likt, med noen endringer. Ny info kommer.

Åpnes for påmelding høsten 2020.

 

1/2 ÅR / 5 SAMLINGER 

VÅREN 2020 - HØSTEN 2020

FORDYPNING I YOGA:

BEVEGELSE, FILOSOFI OG OPPMERKSOMT NÆRVÆR

Oppstart

annonseres

snart!

Dette er et kurs som passer for deg som har lyst å fordype din egen praksis og lære mer om yoga, men som ikke nødvendigvis har lyst å ta en yogalærerutdanning.

Denne fordypningen vil gjennom 5 samlinger utforske yoga, filosofi og oppmerksomt nærvær. Du vil lære verktøy til å utvikle bærekraft og raushet, både når det kommer til din egen selvpraksis i yoga, i selvrefleksjon og i relasjon til andre. Dette vil gi deg en anledning til å sette av tid og rom for å gå i dybden av noen kjerneaspekter av yoga innen et veiledende rammeverk.

 

Vi vil utforske ulike tilnærminger til bevegelse og meditative praksiser. Vi ser på teknikk, funksjon og flyt i asanapraksisen og forsøker å finne ut av hva som fungerer og ikke for den enkelte. Vi vil se på ulike filosofiske tekster og reflektere over dem ved å trekke ut ulike temaer som beveger oss. Det vil være rom for dialoger, diskusjoner, samarbeid og individuelle tankespinn.

Denne fordypningen inngår også som del av vår grunnleggende yogalærerutdanning. Du kan velge å kun ta fordypningen (100 t) eller du kan ta lærerdelen (100 t) i tillegg.

Under finner du infoheftet om fordypningen som gikk 2019-2020.

Mye vil være likt, med noen endringer. Ny info kommer.

Åpnes for påmelding høsten 2020.

 

REGELMESSIGE RETREATS I INN- OG UTLAND

RETREAT

Vi holder regelmessig retreats i inn-og utland. En retreat er en invitasjon til å trekke seg tilbake fra hverdagslivet og møte seg selv på en dypere måte.

 

Følg med.

FAQ
Brukervilkår
Personvern

Etikk på Zenit

Ressurser