FORDYPNINGER OG UTDANNELSER PÅ ZENIT

Gå i dybden.

Vi holder jevnlig en rekke fordypninger, retreater og utdannelser på Zenit.

Her kan du lese mer om dem.

1 ÅR / 4 MODULER 

HØSTEN 2020 - HØSTEN 2021

FORDYPNING I MINDFULNESS

Vi inviterer til å gå dypere enn prestasjon og anstrengelse – til det innerste i mennesket, hvor ”være” er et sterkere ord enn ”gjøre.”

 

I denne ett-årige fordypningen i mindfulness går vi til kjernen – til de fire fundamentene i mindfulness. Disse fire fundamentene utgjør også de fire modulene denne fordypningen består av.

MODUL 1: MINDFULNESS PÅ KROPP, 26.-29. NOVEMBER 2020

MODUL 2: MINDFULNESS PÅ FØLELSER, 11.-14. FEBRUAR 2021

MODUL 3: MINDFULNESS PÅ SINNET, 20.-23. MAI 2021

MODUL 4: MINDFULNESS PÅ VIRKELIGHETENS NATUR, 2.-5. SEPTEMBER 2021

 

Samlingene vil bestå av teori og samtaler rundt de fire fundamentene i mindfulness,  praksis av en rekke mindfulnessøvelser, kroppslig forankring med yoga, samt fokus på hvordan dette kan benyttes i egen hverdag.

Du kan delta ved fysisk oppmøte, eller du kan delta over nett.

Hovedlærer på denne fordypningen er Viggo Johansen. Lærere fra Zenit Yoga vil stå for yogapraksis og administrative oppgaver. 

Les alt om fordypningen i kursbeskrivelsen under (pdf).